Danskernes Bogkøb 2023


Boghandlerforening og Danske Forlag laver hvert år undersøgelsen ”Danskernes Bogkøb”. Undersøgelsen blev første gang gennemført i november 2000. Data til undersøgelsen bliver indsamlet gennem telefoninterviews med et repræsentativt udsnit af den voksne, danske befolkning - ca. 1.200 personer hver gang.

Spørgsmålene med nye svarkategorier er gennem årene blevet opdateret, så de bedre afspejler det aktuelle bogmarkeds varegrupper og salgskanaler.

Danskernes Bogkøb 2023 - resultater

Danskernes Bogkøb 2023 - udvikling

Danskernes Bogkøb 2023 - tendenser