Dansk Erhverv


Som medlem af Dansk Erhverv får du nem og hurtig adgang til juridisk rådgivning om personaleforhold og grundlæggende erhvervsjura. Du kan også få hjælp med at holde styr på reglerne for arbejdsmiljø, efteruddannelse og meget mere. Dansk Erhverv repræsenterer et bredt udsnit af virksomheder og brancher - der er helt sikkert plads til dig.

Dansk Erhverv tilbyder tre forskellige typer medlemskab, hvoraf Boghandlerforeningen anbefaler et af disse to:

  • Dansk Erhverv Full-Service
    Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. Som Full-Servicemedlem betaler du i 2022 et grundkontingent på 9.820 kr. med tillæg af 0,225 procent af den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent. Beløbene er ekskl. moms.


  • Dansk Erhverv Arbejdsgiver
    Kontingentet afhænger af din virksomheds lønsum og antal ansatte. Som Arbejdsgivermedlem betaler du i 2022 et årligt grundkontingent på 4.915 kr. med tillæg af 0,235 procent af den kontingentpligtige lønsum. Kontingentet reduceres med et loft over lønsum/kontingent. Ved indmeldelse i Dansk Erhverv Arbejdsgiver lægges en engangsydelse på 0,1 procent af den kontingentpligtige lønsum - dog min. 350 kr. Beløbene er ekskl. moms.

Læs mere om Dansk Erhvervs medlemskaber